Kontakt

Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Katedra i Zakład Histologii i Embriologii z Pracownią Cytologii Doświadczalnej

ul. Radziwiłłowska 11, 20-080 Lublin
tel. (81) 528-84-04

e-mail: histiembr@umlub.pl