Regulamin
WYDZIAŁ PIELĘGNIARSTWA I NAUK  O  ZDROWIU
KIERUNEK: POŁOŻNICTWO

    
                
Ćwiczenia w Katedrze Histologii i Embriologii UM w Lublinie rozpoczynają się punktualnie o wyznaczonej godzinie według harmonogramu zajęć. Studenci obowiązani są posiadać: biały fartuch, obuwie zamienne lub ochraniacze.
 W  trakcie ćwiczeń studenci omawiają z asystentem zagadnienia objęte tematem ćwiczenia.
 Podstawę do zaliczenia ćwiczeń stanowi obecność na ćwiczeniach oraz zaliczenie materiału. Forma zaliczenia zostanie podana na ćwiczeniu nr 1.
Nie ma możliwości odrabiania ćwiczeń.
 W przypadkach losowych , których skutkiem są usprawiedliwione nieobecności o kontynuacji nauki decyduje Kierownik Katedry.
Nie ma możliwości przenoszenia terminu ćwiczeń. W wyjątkowych przypadkach (dni lub godziny rektorskie) zmiana terminu ćwiczeń  oraz testu może nastąpić za zgodą Kierownika Katedry Zakładu Histologii i Embriologii z Pracownią Cytologii Doświadczalnej.
Wynoszenie z sal ćwiczeniowych mikroskopów lub ich części, jak również preparatów jest zakazane.
Wykonywanie zdjęć preparatów mikroskopowych będących własnością Katedry i Zakładu Histologii i Embriologii za pomocą aparatów fotograficznych, telefonów komórkowych jest zabronione.
 Korzystanie z telefonów komórkowych w trakcie wykładów i ćwiczeń jest niedozwolone, w trakcie tych zajęć studenci proszeni są o ich wyłączenie.
 Pracownicy Katedry nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy osobiste pozostawione na terenie zakładu.

 

Program ćwiczeń położnictwo


Powrót